• slider-image

Strona główna

Każdy człowiek na pewnym etapie swego życia boryka się z podejmowaniem różnego rodzaju decyzji, którym też towarzyszą często stany lęku, niepokoju, dezorientacji i frustracji. Gdy nie wiadomo, co zrobić, gdy wszystko się wydaje być owiane mgłą, gdy ścieżki brak albo gdy jest ich zbyt wiele do wyboru i nie wiadomo, którą wybrać – warto skorzystać z metody jaką jest CZYTANIE DUSZY.

NA CZYM POLEGA CZYTANIE DUSZY:
Czytanie duszy jest techniką pozwalającą na odczyt informacji istotnych dla osoby czytanej, przekazywaną przez Wyższą Jaźń (bądź Duszę). Informacje te mogą dotyczyć obecnej sytuacji, powtarzających się schematów, przekonań, ważnych relacji, planu duszy, wskazówek co do dalszej drogi oraz odpowiedzi na różne pytania.

CO ZYSKASZ:
Zgłębienie tej techniki ma ogromne benefity w życiu codziennym. Rozwijamy dzięki temu swoją intuicję, uczymy się słuchać siebie, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć inne osoby i ich potrzeby oraz z większą łatwością rozwiązywać pojawiające się problemy w życiu codziennym.

Możesz uzyskać odpowiedzi na pytania:

– Jakie jest obecnie największe moje wyzwanie?
– Którą drogę mam obrać?
– Jakie zadania moja dusza obrała?
– Jakie są moje mocne strony i talenty?
– Jakie przekonania rządzą moim postępowaniem?
– Jak inni mnie postrzegają?
– Jak wyglądają najważniejsze dla mnie relacje?
– Co mogę zrobić, aby je poprawić?

Top